Zoeken
verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark

Colofon

AMI
AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door deLex bv (www.delex.nl) en verschijnt zes maal per jaar. Hier op ami-online.nl staan alle nummers vanaf jaargang 2003.

Een abonnement kost € 105,- (excl. btw, incl. verzendkosten binnen Nederland). Tijdschrift verschijnt 6 keer per jaar. Het abonnement is inclusief de toegang tot de elektronische versie van het tijdschrift via www.ami-online.nl. Abonnees buiten Nederland betalen: € 105,00 (exclusief btw) plus verzendkosten.

Redactie
De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zwaan (voorzitter), prof. mr. M.M.M. van Eechoud, dr. S.J. van Gompel, prof. mr. J.J.C. Kabel, mr. K.J. Koelman, mr. N. van Lingen, mr. S.C. van Loon, mr. C.B. van der Net, prof. dr. M.R.F. Senftleben, prof. mr. J.H. Spoor.

Eindredactie / redactieadres
Pascalle van Bennekom, pvanbennekom@delex.nl
Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

Uitgever
deLex bv, www.delex.nl, Mr. C.A. Zuidema, czuidema@delex.nl

Opmaak
az grafisch serviceburo bv, Den Haag, www.az-gsb.nl

Abonnementen
Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op AMI inbegrepen. Lidmaatschapskosten (per jaar): € 143,00 voor gewone leden, € 241,50 voor rechtspersonen en € 77,00 voor studentleden. Secretariaat: Postbus 3080, 2130 KB Hoofddorp, tel: 023 - 799 7507, fax: 023 - 799 7706, e-mail: vva.secretariaat@bumastemra.nl

Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voor als doel mede te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen.

Abonnementsprijs
Een abonnement kost € 105,- (excl. btw, incl. verzendkosten binnen Nederland). Tijdschrift verschijnt 6 keer per jaar. Het abonnement is inclusief de toegang tot de elektronische versie van het tijdschrift via www.ami-online.nl. Abonnees buiten Nederland betalen: € 105,00 (exclusief btw) plus verzendkosten.

Studenten genieten 20% korting.

Prijs losse nummers: € 17,50 via e-mail: service@delex.nl

Nieuwe abonnementen
Een abonnement loopt per kalenderjaar. Reeds verschenen nummers worden nagestuurd.

Beëindiging abonnement
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Adreswijziging
Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat van de Vereniging voor Auteursrecht én naar service@delex.nl

Citeertitel
AMI 2015/2, ...
ISSN 0920-3745


AMI Agenda