Klantenservice

Abonnementen & Lidmaatschap

Leden VvA: Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op AMI inbegrepen. Lidmaatschapskosten (per jaar): € 155 voor gewone leden, € 395 voor rechtspersonen en € 77 voor studentleden. Aanmelding, opzegging, adreswijziging e.d. van lidmaatschap via:

 

AMI Secretariaat

Postbus 3080,

2130 KB Hoofddorp,

Tel: 023 - 799 7507

Fax: 023 - 799 7706

Mail: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

 

Niet-leden: Prijs € 105,- (excl. BTW, incl. verzendkosten) per jaar. Studenten genieten 20% korting. Opgave nieuw abonnement, opzegging e.d. van niet-leden schriftelijk bij uitgeverij deLex via service@delex.nl

 

Losse nummers: verkrijgbaar bij de gespecialiseerde boekhandel of te bestellen (€ 17,50) bij uitgeverij deLex via service@delex.nl

 

 

Beëindiging abonnement

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Adreswijziging

Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat van de Vereniging voor Auteursrecht (secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl) en naar service@delex.nl